Slovenské Divadlo Tanca 
Slovak Dance Theatre by RDS Art Group
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Prevádzka divadla a tanečné sály:
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava

 

LUCIE SOLANSKÁ
produkcia/manažer
Tel. : +421 903 805 580
E-mail: sdt@sdt.sk
 

MGR. MIROSLAV DUFINEC
manažer pre zahraničie
Tel. : +421 908 047 780
E-mail: produkcia@jan.skmiro.dufinec@gmail.com