Slovenské Divadlo Tanca pri SĽUK-u
Slovenský Ľudový Umelecký Kolektív
Balkánska 31/66
853 08 Bratislava - Rusovce
Slovenská republika

Prevádzka divadla a tanečné sály:
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava

 

JURAJ HAMAR
generálny riaditeľ Sľuku
Tel. : +421 2 204 78 235
E-mail: juraj.hamar@sluk.sk

MARTIN KOVÁČ
riaditeľ Slovenského Divadla Tanca
Tel. : +421 903 738 235
E-mail: martin.kovac@sluk.sk, sdt@sdt.sk

MGR. JÁN ĎUROVČÍK
umelecký šéf Slovenského Divadla Tanca
E-mail: jan.durovcik@sluk.sk

IGOR MELICHERČÍK
šéf technickej prevádzky Slovenského Divadla Tanca
Tel. : + 421 917 536 508
E-mail: igor.melichercik@sluk.sk

MGR. ART. PETER MIHÁLIK
šéf tanečného súboru
Tel. : +421 917 536 514
E-mail: peter.mihalik@sluk.sk, jan@jan.sk

MGR. MIROSLAV DUFINEC
manager pre zahraničie
Tel. : +421 908 047 780
E-mail: produkcia@jan.skmiro.dufinec@gmail.com