Petruška/Vták Ohnivák

Hudba: Igor Stravinský

Libreto, réžia a choreografia: Ján Ďurovčík, Igor Holováč 

Premiéra: Slovenské Divadlo Tanca/Bratislava

Kostýmy: Alexandra Grúsková 

Scéna: Peter Čanecký

Petruška/Vták Ohnivák

Hudba: Igor Stravinský

Libreto, réžia a choreografia: Ján Ďurovčík, Igor Holováč 

Premiéra: Slovenské Divadlo Tanca/Bratislava

Kostýmy: Alexandra Grúsková 

Scéna: Peter Čanecký